Chính sách công ty

Năm 2011, chúng tôi đã thiết lập các mục tiêu của mình cho tương lại trong Chiến lược năm 2015, bao gồm tầm nhìn và sứ mệnh của chúng tôi với công ty. Tầm nhìn của chúng tôi khẳng định rằng chúng tôi muốn trở thành Công ty Tiếp vận hàng đầu Việt Nam. Tầm nhìn của chúng tôi khẳng định một điều chúng tôi muốn trở thành nhà cung cấp tiếp vận mà mọi người sẽ hướng tới – lựa chọn đầu tiên của họ không chỉ là tất cả các nhu cầu vận chuyển hàng của họ, mà còn với vai trò là nhân viên hoặc nhà đầu tư.

1. Chính sách Tuyển dụng

           Được Công ty sử dụng khá linh hoạt với nhiều cách thức “tuyển” để “dụng” khác nhau, tổ chức tuyển dụng với những tiêu chí tuyển dụng công khai, minh bạch…

2. Chế độ Lương

            Luôn trả lương xứng đáng với sự đóng góp của Nhân viên Công ty.

3. Chế độ Bảo hiểm xã hội

Tại Công ty, tất cả nhân viên chính thức đều được tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế theo đúng quy định của Luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.

4. Chế độ phụ cấp và các khoản liên quan

Ngoài chế độ lương cạnh tranh, thu hút , nhân viên Công ty còn được hưởng các chế độ phụ cấp nhằm góp phần bù đắp kịp thời, tương xứng sức lao động, sự đóng góp của nhân viên như phụ cấp điện thoại, phụ cấp độc hại, phụ cấp thu hút…;

5. Chính sách khen thưởng

Công ty thực hiện chế độ khen thưởng cho nhân viên căn cứ trên năng lực làm việc của chính nhân viên đó.

            Về quy định chung, Công ty có các chế độ cơ bản như sau:

–   Một năm, nhân viên được hưởng tối thiểu 13 tháng lương.
–   Ngoài ra nhân viên còn được hưởng lương theo hiệu quả công việc tại từng tháng, được hưởng lương kinh doanh bổ sung hàng quý; hàng năm.