Hàng hóa thông qua cảng biển tăng mạnh

Cục Hàng hải VN cho biết, 3 tháng đầu năm 2018, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển đạt gần 120 triệu tấn. Trong đó, lượng hàng hóa container đạt xấp xỉ 4,2 triệu TEUs, tăng lần lượt 14% và 20% so với cùng kỳ năm 2017. Riêng tháng 4/2018, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển đạt gần 40 triệu tấn, lượng hàng container đạt gần 1,4 triệu TEUs, tăng lần lượt 2% và 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phó Cục trưởng Cục Hàng hải VN Bùi Thiên Thu cho biết, các cảng tại TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Quảng Ninh, Hải Phòng có khối lượng lớn nhất khi đạt từ 19,57 – 25,4 triệu tấn. Một số khu vực có chỉ số tăng lý tưởng như: khu vực cảng biển Quảng Trị tăng 309% do có lượng hàng xuất khẩu dăm gỗ đi Trung Quốc, xuất khẩu clinker tăng và có thêm một cầu cảng Hợp Thịnh đi vào hoạt động. Các cảng tại Nghệ An, Hà Tĩnh cũng có lượng hàng thông qua tăng từ 101 – 154%.

Cũng theo ông Thu, ngoài các cảng trên tăng trưởng, vẫn còn một số cảng biển tại An Giang, Nha Trang có lượng hàng thông qua giảm từ 35 – 38% do tạm ngừng xuất khẩu cát.

Sưu tầm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *